Podrška malim i srednjim preduzećima u Srbiji od strane Evropske banke za obnovu i razvoj

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-606-607

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-606-607

Apstrakt:
Evropska Banka za Obnovu i Razvoj (the European Bank for Reconstruction and Development EBRD) pruža podršku malim i srednjim preduzećima (MSP) u Republici Srbiji (RS) u vidu finansiranja, kreditiranja, pružanja savetodavnih usluga, kao i sprovođenjem određenih programa. Aktivnosti se sprovode i van Beograda (77%) naročito putem bankarskog kreditiranja. Pružanjem podrške malim i srednjim preduzećima (MSP) u Srbiji, EBRD zapravo pomaže preduzećima da se fokusiraju na realne ciljeve i ostvare najbolje moguće rezultate, otvaranjem novih radnih mesta i uvođenjem malih i srednjih preduzeća u Srbiji u evropsko i globalno poslovanje, što pokazuju i ostvareni rezultati. Na osnovu dobijenih rezultata, može se videti da 68% MSP posluje sa poboljšanom produktivnošću, dok 41% malih i srednji preduzeća igra presudnu ulogu u procesu otvaranja novih radnih mesta.
Ključne reči: podrška, realni ciljevi, stopa zaposlenosti, rast i razvoj.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {N. Vesković and A. Bakrač}, 
 title  = {Podrška malim i srednjim preduzećima u Srbiji od strane Evropske banke za obnovu i razvoj},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-606-607}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Nino Vesković
A1 Aleksandra Bakrač
T1 Podrška malim i srednjim preduzećima u Srbiji od strane Evropske banke za obnovu i razvoj
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-606-607
Unapred formatirani prikaz citata
N. Vesković and A. Bakrač, Podrška malim i srednjim preduzećima u Srbiji od strane Evropske banke za obnovu i razvoj, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-606-607