Kanali distribucije poljoprivrednih proizvoda sa posebnim osvrtom na pijace u Srbiji

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-599-602

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-599-602

Apstrakt:
Proizvođači poljoprivrednih proizvoda imaju ograničen izbor prilikom distribucije svojih proizvoda. Najsloženiji problem poljoprivredno prehrambenog proizvoda je pravilan i adekvatan sistem distribucije,a posebno sistem marketing logistike. Zbog specifičnosti poljoprivredne proizvodnje i njenih proizvoda, problemi transporta i skladištenja su veoma kompleksni što zahteva veći broj posrednika u njihovom kretanju od proizvođača do potrošača. Mnoštvo posrednika ima za posledicu visoke troškove prometa poljoprivrednih proizvoda koji se uključuju u cenu a plaćaju ih potrošači. Cene koje proizvođači ostvaruju na pijaci su daleko iznad cena koje važe u otkupu, a nešto su niže od cena u maloprodaji. Autori se pored kanala distribucije bave analizom cena koje se ostvaruju u otkupu i u prometu na pijacama u Srbiji.
Ključne reči: agrar, kanali distribucije, cene, pijaca.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {M. Miljković and S. Alčaković}, 
 title  = {Kanali distribucije poljoprivrednih proizvoda sa posebnim osvrtom na pijace u Srbiji},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-599-602}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Milorad Miljković
A1 Slavko Alčaković
T1 Kanali distribucije poljoprivrednih proizvoda sa posebnim osvrtom na pijace u Srbiji
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-599-602
Unapred formatirani prikaz citata
M. Miljković and S. Alčaković, Kanali distribucije poljoprivrednih proizvoda sa posebnim osvrtom na pijace u Srbiji, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-599-602