Uticaj ljudskih resursa na uspešno poslovanje hotelskih preduzeća

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-541-546

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-541-546

Apstrakt:
Tema ovog rada su ljudski resursi i način na koji menadžment svojim savremenim pogledom na rukovođenje u okviru organizacione strukture doprinosi uspehu hotelskih preduzeća. Ljudski resursi su nezamenljiv faktor kada je u pitanju zadovoljstvo klijenata uslugom i tretmanom, a savremeni uslovi poslovanja hotelskih preduzeća zahtevaju od menadžmenta potpuno nov pristup rukovođenja. Nije dovoljan samo formalni autoritet koji proističe iz njihove moći koju distribuiraju na niže instance. Uslovi tržišta nameću menadžmentu da ima viziju na duži rok, da bude inspirator novih ideja, da zaposlene inspiriše da bolje i produktivnije rade na svom radnom mestu, time što će ih motivisati, napraviti dobru atmosferu na poslu i nagraditi svaku dobru ideju. Stoga, kompanije pribegavaju mnogim aktivnostima u sektoru ljudskih resursa i time stiču konkurentsku prednost koja omogućava bolju poziciju na turbulentnom tržištu.
Ključne reči: ljudski resursi, hotelska preduzeća, menadžment.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {M. Šekarić, N. Stanić, M. Kostić and J. Šekarić-Sotirovski}, 
 title  = {Uticaj ljudskih resursa na uspešno poslovanje hotelskih preduzeća},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-541-546}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Mirjana Šekarić
A1 Nenad Stanić
A1 Marija Kostić
A1 Jelena Šekarić-Sotirovski
T1 Uticaj ljudskih resursa na uspešno poslovanje hotelskih preduzeća
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-541-546
Unapred formatirani prikaz citata
M. Šekarić, N. Stanić, M. Kostić and J. Šekarić-Sotirovski, Uticaj ljudskih resursa na uspešno poslovanje hotelskih preduzeća, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-541-546