Materijalna baza razvoja turizma na prostoru Topličkog okruga

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-494-498

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-494-498

Apstrakt:
Toplički okrug obiluje mnoštvom turističkih potencijala koji omogućavaju kreiranje, promociju i plasman turističkih proizvoda ne samo na domaćem, već i na inostranom turističkom tržištu. Nažalost, ovi potencijali su zbog neizgrađene turističke infrastrukture, suprastrukture i promocije turističkih proizvoda nedovoljno iskorišćeni na šta ukazuje mali broj turista koji posećuju Toplički okrug. Neophodno je izvršiti kompletnu valorizaciju postojeće turističke ponude, kao i intenzivirati afirmaciju turističke privrede. Posebnu pažnju je potrebno posvetiti manje poznatim i korišćenim turističkim segmentima, odnosno lokalitetetima na području Topličkog okruga. Potrebno je uložiti napore za prevazilaženje postojećih ograničenja i formiranje prepoznatljivog turističkog proizvoda, diferenciranog po vrednosti, sadržaju i kvalitetu, a koji će biti konkurentan na turističkom tržištu. Podrazumeva se funkcionalno povezivanje turističko-ugostiteljske delatnosti sa poljoprivredom (proizvodnja zdrave hrane), saobraćajem, trgovinom, tradicionalnim i savremenim zanatstvom, zdravstvom i drugim komplementarnim delatnostima. U radu će biti analizirana materijalna baza za razvoj turizma ovog okruga, a to podrazumeva analizu smeštajno-ugostiteljskih kapaciteta, obima i strukture gostiju i saobraćajne infrastrukture.
Ključne reči: materijalna baza, turizam, turistički promet, saobraćaj.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {M. Gašić, V. Ivanović and G. Perić}, 
 title  = {Materijalna baza razvoja turizma na prostoru Topličkog okruga},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-494-498}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Marko Gašić
A1 Vladan Ivanović
A1 Goran Perić
T1 Materijalna baza razvoja turizma na prostoru Topličkog okruga
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-494-498
Unapred formatirani prikaz citata
M. Gašić, V. Ivanović and G. Perić, Materijalna baza razvoja turizma na prostoru Topličkog okruga, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-494-498