Uloga igranog filma u promociji turističke destinacije

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-491-493

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-491-493

Apstrakt:
Opšte je poznato da knjiga ili umetnička slika mogu podstaknuti pojedinca da mašta o putovanju na neko novo i egzotično mesto. Isto tako film se može smatrati važnim faktorom koji podstiče i promoviše razvoj turizma u savremenom dobu, i koji kroz svoje pokretne slike može da navede gledaoca da poželi da otputuje na određenu destinaciju (planinu ili more) u pokušaju da oživi avanture svojih junaka sa filmskog platna. Uticaj igranog filma može biti toliko snažan da navede pojedinca da se fizički transformiše u svog omiljenog junaka. Efekti pokretnih slika takođe mogu biti čudesni. Turistički statistički podaci ukazuju na značajan porast broja dolazaka na destinacije na kojima su snimana velika filmska ostvarenja. Autor će pokušati da otkrije šta se krije iza magije zamračene bioskopske sale koja budi avanturistički duh u gledaocu i pokreće ga da poseti i istraži destinacije na kojima su snimljeni njegovi omiljeni filmovi.
Ključne reči: reklama, putovanje, bioskop, film, destinacija.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {B. Tanasić}, 
 title  = {Uloga igranog filma u promociji turističke destinacije},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-491-493}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Branislav R. Tanasić
T1 Uloga igranog filma u promociji turističke destinacije
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-491-493
Unapred formatirani prikaz citata
B. Tanasić, Uloga igranog filma u promociji turističke destinacije, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-491-493