Primena savremenih tehnologija u bankarstvu: zloupotrebe i moguća rešenja

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-463-468

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-463-468

Apstrakt:
U savremenom finansijskom sistemu se sve više zahteva od finansijskih institucija da proširuju svoje uslužne sisteme i povećavaju kvalitet pruženih usluga. Da bi to ostvarile, upućene su na korišćenje novih, pre svega Internet tehnologija, i usvajanje e-banking paradigme, što doprinosi lakšem pristupu uslugama, manjim troškovima, većoj transparentnosti i olakšanoj komunikaciji prilikom obavljanja finansijskih transakcija. Međutim, pored značajnog doprinosa savremenih tehnologija i Interneta u bankarskom sektoru, od velikog je značaja utvrditi i njihove negativne efekte.Uprkos stalnoj borbi za održavanje bezbednosti i privatnosti na polju elektronskog bankarstva na što većem nivou, porast sajber kriminala narušava poverenje i utiče na povećan broj zabrinutih korisnika. Uporedo sa usvajanjem novih tehnologija, neophodno je razvijati i metode zaštite od sajber kriminala kako bi korisnici usluga bili bezbedni. U ovom radu, prikazaćemo negativne efekate primenesavremenih tehnologija u bankarstvu, kao i najefikasnija rešenja za dati problem.
Ključne reči: lektronsko bankarstvo, Internet, sigurnost, korisnici usluga.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {J. Obradović, M. Dragosavac and S. Arsić}, 
 title  = {Primena savremenih tehnologija u bankarstvu: zloupotrebe i moguća rešenja},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-463-468}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Jelena Obradović
A1 Miloš Dragosavac
A1 Sonja Arsić
T1 Primena savremenih tehnologija u bankarstvu: zloupotrebe i moguća rešenja
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-463-468
Unapred formatirani prikaz citata
J. Obradović, M. Dragosavac and S. Arsić, Primena savremenih tehnologija u bankarstvu: zloupotrebe i moguća rešenja, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-463-468