Perspektive mobilnog bankarstva

Autori: Tamara Uroš

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-437-440

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-437-440

Apstrakt:
U uslovima globalizacije, tehnološkog napretka i porasta konkurencije banke su prisiljene da ponude nove servise kako bi zadržale postojeće i privukle nove klijente. Razvoj Interneta i mobilnih tehnologija, kao i fleksibilnost i pogodnost korišćenja mobilnih uređaja, uslovili su razvoj mobilnog bankarstva. Intenziviranje globalizacije kao posledicu ima veću mobilnost, što je uslovilo veću potrebu za mobilnim servisima koji se mogu realizovati u bilo koje vreme na bilo kom mestu (anytime, anywhere). Razvoj mobilnih komunikacionih tehnologija i eksplozivan rast broja korisnika mobilnih telefona ohrabrio je mnoge kompanije da razvijaju i lansiraju nove e-bankarske aplikacije i usluge poznate pod nazivom mobilno bankarstvo. U radu su opisani razlozi koji utiču na prihvatanje mobilnog bankarstva i mobilnog plaćanja, a objašnjene su i osnovne prepreke za njihovo prihvatanje – strah zbog nedovoljne bezbednosti i otpor velikog dela stanovništva prema novim tehnologijama.
Ključne reči: mobilno plaćanje, mobilno bankarstvo, pametni telefoni, internet.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {T. Uroš}, 
 title  = {Perspektive mobilnog bankarstva},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-437-440}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Tamara Uroš
T1 Perspektive mobilnog bankarstva
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-437-440
Unapred formatirani prikaz citata
T. Uroš, Perspektive mobilnog bankarstva, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-437-440