Predviđanje kretanja tržišnog indeksa BELEXline na bazi ARIMA modela

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-432-436

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-432-436

Apstrakt:
Cilj rada jeste da se empirijski pokuša predložiti najbolji linearni ARIMA model kojim bi se opisalo i predvidelo buduće kretanje berzanskog indeksa Beogradske berze BELEXline. Izbor najboljeg modela podrazumeva sprovođenje faza identifikovanja, procene i provere validnosti modela. Identifikovanje modela vrši se na bazi posmatranja autokorelacione funckije i funcije parcijalne autokorelacije vremenske serije onog nivoa diferencije pri kome je uslov stacionarnosti serije ispunjen. Parametri više identifikovanih modela ocenjuju se metodom najmanjih kvadrata, te da bi se osigurala nepristrasnost rezultata, potrebno je izvišiti testiranje njihovih reziduala. Modeli koji bi se mogli uzeti u razmatranje su oni čiji reziduali poseduju normalan raspored i ne ukazuju na prisustvo autokorelacije. Između više predloženih modela koji ispunjavaju navedene uslove, relativno najbolji biće onaj sa minimalnim vrijednostima informacionih kriterijuma AIC i SIC, kao iminimalnim vrednostima pokazatelja kvaliteta prognoze. Sledeći navedenu proceduru, empirijskom analizom serije kvartalnih podataka BELEXlina indeksa u periodu od decembra 2004. do marta 2015. godine, predložena su dva modela za koje se pretpostavlja da mogu obezbediti dobre rezultate prognoziranja budućeg kretanja indeksa.
Ključne reči: stopa rasta BDP-a, stopa nezaposlenosti, Engle-Grangerov test kointegracije, mehanizam korekcije greške.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {V. Prorok and S. Paunović}, 
 title  = {Predviđanje kretanja tržišnog indeksa BELEXline na bazi ARIMA modela},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-432-436}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Vesna Prorok
A1 Slađana Paunović
T1 Predviđanje kretanja tržišnog indeksa BELEXline na bazi ARIMA modela
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-432-436
Unapred formatirani prikaz citata
V. Prorok and S. Paunović, Predviđanje kretanja tržišnog indeksa BELEXline na bazi ARIMA modela, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-432-436