Problemi prelaska na višestopni sistem poreza na dodatu vrednost u Bosni i Hercegovini

Autori: Nadina Hodžić

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-414-418

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-414-418

Apstrakt:
Ovaj rad ima za cilj da istakne važnost poreza na dodatu vrednost (PDV) kao jednog od najvećih izvora prihoda unutar Bosne i Hercegovine, problematike diferencijacije stopa poreza na dodatu vrednost, evazije poreza na dodatu vrijednost i njen uticaj na ekonomski sistem Bosne i Hercegovine. Porez na dodatu vrednost sa jednostopnim sistemom predstavlja jedan od najuspešnijih fenomena u fiskalnoj strukturi Bosne i Hercegovine. Aktualne su rasprave o uvođenju diferenciranih stopa, ali za naše područje i stepen razvoja jedinstvena stopa je idealna i ne treba je menjati jer bi svaka promena dovela do povećanja poreske evazije i različitih rizika. Zbog materijalne značajnosti ove vrste prihoda bilo kakve radikalne promjene u okviru sistema poreza na dodatu vrijednost kao što su uvođenje nulte stope, oslobađanja ili diferencijacija stopa, mogu da dovedu do dugoročnih ugrožavanja javnih prihoda. Ovim istraživanjem želi se potvrditi opravdanost jedinstvene stope poreza na dodatu vrijednost kao superiornog instrumenta održavanja visokog stepena ekonomske efikasnosti, likvidnosti poslovanja, sniženja troškova i olakšanog funkcionisanja tržišta, kao i smanjenja poreske evazije na teritoriji Bosne i Hercegovine kao tranzicione zemlje. Sa druge strane želi se ukazati na značaj poreza na dodatu vrednost kao jednog od važnih izvora prihoda na nivou sveukupnog društva, koji je u Bosni i Hercegovini postavljen na nivou koji je vrlo blizu idealnom modelu koji zagovara Evropska unija.
Ključne reči: izbegavanje plaćanja poreza (poreska evazija), diferencirane stope, jedinstvena stopa PDV-a, PDV jaz, otkrivanje evazije PDV-a.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {N. Hodžić}, 
 title  = {Problemi prelaska na višestopni sistem poreza na dodatu vrednost u Bosni i Hercegovini},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-414-418}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Nadina Hodžić
T1 Problemi prelaska na višestopni sistem poreza na dodatu vrednost u Bosni i Hercegovini
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-414-418
Unapred formatirani prikaz citata
N. Hodžić, Problemi prelaska na višestopni sistem poreza na dodatu vrednost u Bosni i Hercegovini, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-414-418