Unapređenje poslovnih procesa javne uprave primenom savremenih IKT rešenja

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-378-383

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-378-383

Apstrakt:
Modernizacija i brzi razvoj državne uprave, složeni zahtevi i promene u poslovnom okruženju i stalno rastući potencijali koje pružaju savremene informaciono-komunikacione tehnologije (ICT-Information-Communication technologies), uslovili su potrebu za kontinuiranim unapređenjem poslovnih procesa e-uprave kao koncepta koji predstavlja osnovu za funkcionisanje savremene uprave. Poslovni ciljevi postižu se izvođenjem procesa i zbog toga je važno dobro razumeti načela koja su sadržana u konceptu životnog ciklusa poslovnog procesa. Upravljanje poslovnim procesima BPM (Busines Process Management) i sprovođenje aktivnosti analize, praćenja, kontrole i merenja rezultata i performansi procesa, u skladu sa zahtevima korisnika, menadžmenta, stejkholdera i okruženja, je jedan od strateških ciljeva svake organizacije. Osnovna svrha upravljanja poslovnim procesima javne uprave je poboljšanje ukupnih performansi u različitim segmentima u okviru mreže institucija koje je čine, što podrazumeva definisanje kritičnih faktora uspeha i ključnih indikatora performansi KPI (Key Performance Indicators) bilo da se radi o unapređenju ili reinženjeringu procesa. Cilj rada je da istraži neke ključne aspekte upravljanja performansama i ukaže na značaj primene ICT i integrisanog pristupa u unapređenju poslovnih procesa u javnoj upravi, sa posebnim naglaskom na lokalnu upravu, kako bi se obezbedilo efikasnije upravljanje i praćenje efekata njenog funkcionisanja.
Ključne reči: menadžment poslovnih procesa, ICT, e-uprava, performanse, lokalna uprava.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {B. Tešić, M. Marković, K. Plećić, I. Pantelić and J. Kaljević}, 
 title  = {Unapređenje poslovnih procesa javne uprave primenom savremenih IKT rešenja},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-378-383}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Biljana Tešić
A1 Marko Marković
A1 Katarina Plećić
A1 Ivan Pantelić
A1 Jelena Kaljević
T1 Unapređenje poslovnih procesa javne uprave primenom savremenih IKT rešenja
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-378-383
Unapred formatirani prikaz citata
B. Tešić, M. Marković, K. Plećić, I. Pantelić and J. Kaljević, Unapređenje poslovnih procesa javne uprave primenom savremenih IKT rešenja, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-378-383