Primena sistema merenja performansi u javnoj organizaciji

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-375-377

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-375-377

Apstrakt:
U savremenim tržišnim uslovima primetno je širenje koncepta javnog interesa, odnosno jačanje značaja poslovanja javnih organizacija. Pored društvenog značaja javne organizacije imaju strateški i politički značaj za jednu zemlju. Zbog toga je od presudne važnosti za društvo da takve organizacije uspešno posluju. Tržišna privreda u kojoj posluju današnje javne organizacije puna je izazova, opasnosti i promena što od rukovodstva javnih organizacija zahteva formulisanje adekvatne strategije i njene implementacije. U ovom radu je opisan proces strategijskog razvoja Auto-moto Saveza Republike Srpske, od definisanja vizije, misije i strateških ciljeva do uvođenja sistema za merenje učinka. Prevođenje strategijskih u operativne ciljeve omogućeno je uvođenjem projektovanog sistema merenja performansi organizacije i zaposlenih, poznatije pod nazivom nazivom Balanced Scorecard.
Ključne reči: javna organizacija, strategijsko upravljanje, upravljanje učinkom, Balanced Scorecard.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {Z. Stevanović and L. Dražeta}, 
 title  = {Primena sistema merenja performansi u javnoj organizaciji},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-375-377}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Zoran Stevanović
A1 Lazar Dražeta
T1 Primena sistema merenja performansi u javnoj organizaciji
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-375-377
Unapred formatirani prikaz citata
Z. Stevanović and L. Dražeta, Primena sistema merenja performansi u javnoj organizaciji, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-375-377