Značaj međuorganizacionih odnosa za kreiranje zajedničke vrednosti

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-369-374

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-369-374

Apstrakt:
Cilj ovog rada jeste da ukaže na značaj međuorganizacionih odnosa prilikom kreiranja zajedničke vrednosti. Kompanije sve više uvažavaju činjenicu da njihove strategije ne mogu biti izolovane od zajednica u kojima posluju, da moraju uzeti u obzir društvene izazove i saradnjom sa različitim partnerima težiti ka novim poslovnim modelima i strategijama koje će im obezbediti dugoročnu konkurentnost uz istovremeno zadovoljenje ciljeva zajednice. U osnovi koncepta zajedničke vrednosti nalazi se strategija međuorganizacionih odnosa. Radi se o novom strateškom pokušaju menadžera da pronađu nove potencijale za rast i razvoj, a pre svega za opstanak na poslovnoj sceni. U suštini ove strategije je proces saradnje pomoću kojeg različiti učesnici u međuorganizacionom odnosu posmatraju probleme iz različitih perspektiva i zajedno pronalaze rešenje koje je superiornije od rešenja do kojeg bi samostalno došli, gradeći dugoročnu konkurentnost uz istovremeno zadovoljavanje društvenih ciljeva. Nesumnjivo je da su za kreiranje strategije i organizacije međuorganizacionih odnosa potrebni menadžeri sa novim znanjima, sposobnostima i veštinama, ali i konstituisanje posebnog međuorganizacionog dizajna koji će predstavljati podršku za realizaciju strategije međuorganizacionih odnosa.
Ključne reči: strategija međuorganizacionih odnosa, međuorganizacioni dizajn, zajednička vrednost, liderstvo.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {M. Petković, S. Lazarević and J. Lukić}, 
 title  = {Značaj međuorganizacionih odnosa za kreiranje zajedničke vrednosti},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-369-374}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Mirjana Petković
A1 Snežana Lazarević
A1 Jelena Lukić
T1 Značaj međuorganizacionih odnosa za kreiranje zajedničke vrednosti
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-369-374
Unapred formatirani prikaz citata
M. Petković, S. Lazarević and J. Lukić, Značaj međuorganizacionih odnosa za kreiranje zajedničke vrednosti, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-369-374