Uticaj motivacije zaposlenih na performanse organizacije

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-353-358

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-353-358

Apstrakt:
Zadatak menadžera jeste da obezbede da zaposleni obavljaju zadatke/poslove na pravi način, a da bi se to postiglo, moraju se zaposliti najsposobniji. Radi poboljšanja perfor­mansi organizacije potrebno je da zaposleni budu motivisani. Dakle, motivacija u teoriji i praksi postaje kompleksno pitanje koji se može posmatrati iz različitih uglova. Iako postoje brojna istraživanja o motivaciji, ova tema još uvek nije potpuno razjašnjena. Neopohodno je poznavanje i razumevanje ljudske prirode da bi se došlo do saznanja kako motivacija utiče na performanse organizacije. Savremena istraživanja pokazuju da su dobro motivisani zaposleni produktivniji i kreativniji u postizanju organizacio­nih ciljeva od onih kod kojih je motivacija prisutna u manjoj meri. Motivacija kao sistem stimulacije predstavlja osnovu za razvoj kapaciteta i ostvarivanje boljih performansi. Najveći broj rukovodilaca u organizacijama usmeren je na ostvarivanje što većeg udela organizacije na tržištu, tako da su bolje performanse neophodne za postizanje ovog cilja. Cilj istraživanja jeste da se analizira kako motivacija može poboljšati produktivnost zaposlenih, poznavanje faktora koji uzrokuju visoke performanse, kao i razumevanje različitih načina na koje mogu motivisati zaposlene unutar organizacije.
Ključne reči: organizacija, performanse, zaposleni, motivacija.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {V. Radić and N. Radić}, 
 title  = {Uticaj motivacije zaposlenih na performanse organizacije},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-353-358}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Vlado Radić
A1 Nikola Radić
T1 Uticaj motivacije zaposlenih na performanse organizacije
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-353-358
Unapred formatirani prikaz citata
V. Radić and N. Radić, Uticaj motivacije zaposlenih na performanse organizacije, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-353-358