Specijalistička područja menadžmenta u sportu

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-339-344

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-339-344

Apstrakt:
Sportsku industriju karakterišu visoka stopa rasta, obim prihoda, i globalizacija. To zahteva teorijsko redefinisanje sportskog biznisa, koji se u Srbiji zbog sporijeg rasta i manjeg značaja u strukturi DPB (društvenog bruto proizvoda) klasifikuje kao sportska delatnost. Sport zbog visoke konkurentnosti podstiče globalizacija, organizuje se na profesionalni način, stvara se institucionalni okvir za sportski biznis, teorijski objašnjava restrukturiranje sporta u svetlu turbulentne savremene sportske prakse, i edukuje posebna struka menadžera u sportu na svim nivoima studija. U radu su elaborirani brojni faktori koji podstiču ekspanziju sportskog biznisa. Zahvaljujući toj kauzalnoj vezi, na temeljima ekonomije i menadžmenta, u teoriji sporta su se razvila specijalistička područja: menadžment sportskih objekata, menadžment sportskih takmičenja, i sl., sa tendencijom širenja disciplinarnih područja. U Srbiji je menadžment u sportu svrstan u društveno-humanističko polje, oblast menadžment i biznis, uža oblast menadžment u sportu. Sportski menadžment već više decenija opravdava svrhu svog postojanja prateći naučne, privredne, strukovne, i edukativne trendove koji postoje u svetu, čime doprinosi razvoju sporta i sportskog biznisa.
Ključne reči: teorija sporta, ekonomija, menadžment, discipline sportskog menadžmenta.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {S. Dugalić and S. Lazarević}, 
 title  = {Specijalistička područja menadžmenta u sportu},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-339-344}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Sretenka Dugalić
A1 Snežana Lazarević
T1 Specijalistička područja menadžmenta u sportu
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-339-344
Unapred formatirani prikaz citata
S. Dugalić and S. Lazarević, Specijalistička područja menadžmenta u sportu, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-339-344