Model organizacione socijalizacije

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-332-335

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-332-335

Apstrakt:
Proces kojim se novozaposleni pretvaraju u funkcionalne članove organizacije je organizaciona socijalizacija. Taj proces počinje od karakteristika individue i karakteristika same organizacije te se individualnom i institucionalnom socijalizacijom dolazi do dve vrtse ishoda; ishoda koji su povezani sa individualnim doprinosom uspehu organizacije (radni učinak) i onih koji doprinose organizacionoj klimi i kulturi (integracija u kolektiv). Nabrojani elementi predstavljaju osnovne elemente modela organizacione socijalizacije. Autori se u ovom radu bave istraživanjem povezanosti između oblika organizacione socijalizacije i indikatora socijalizovanosti novozaposlenih u organizacijama na teritoriji Srbije. Izdvojena su tri oblika organizacione socijalizacije (Uticaj edukacije, Planirana socijalizacija i Spontana socijalizacija) i tri indikatora socijalizovanosti novozaposlenih (Zadovoljstvo poslom i kolektivnom, Stres i apsentizam i Uključenost i uspeh u radu). Na ispitanom uzorku se najizraženija povezanost pokazala između Spontane socijalizacije i indikatora socijalizovanosti novozaposlenih. Zaključak je da su starije kolege i nadređeni značajan izvor informacija i konkretne pomoći i podrške koji doprinosi da novozaposleni ovladaju zadacima i radnom ulogom. Ovakvi nalazi su u skladu sa organizacionom kulturom koja preovladava na prostorima Srbije i za koju su karakteristične vrednosti usmerene na socijalne odnose. Stoga model organizacione socijalizacije za preduzeća u Srbiji treba da inkorporira specifičnosti nacionalne i organizacione kulture kombinujući osnovne elemente modela organizacione socijalizacije.
Ključne reči: spontana socijalizacija, planirana socijalizacija, indikatori socijalizovanosti novozaposlenih, taktike socijalizacije, integracija u kolektiv.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {L. Babić, B. Kordić and J. Babić}, 
 title  = {Model organizacione socijalizacije},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-332-335}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Lepa Babić
A1 Boris Kordić
A1 Jovana Babić
T1 Model organizacione socijalizacije
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-332-335
Unapred formatirani prikaz citata
L. Babić, B. Kordić and J. Babić, Model organizacione socijalizacije, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-332-335