Organizaciona kultura kao ne-tehnički aspekt bezbjednosti informacija

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-321-326

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-321-326

Apstrakt:
Jedno od najznačajnijih područja upravljanja informacijama svakako je upravljanje bezbednosti informacija. Pored tehničkih mera zaštite informacija, organizacije bi trebalo da obrate posebnu pažnju i na ne-tehničke faktore bezbednosti informacija. U radu je stavljen poseban naglasak na ne-tehničke faktore bezbednosti informacija, prvenstveno na organizacionu i bezbedonosno-informacionu kulturu. Rad predstavlja sublimaciju stručne literature iz ove oblasti i predstavlja osnov za dalje bavljenje ovom problematikom. Ujedno, rad omogućava upravnim organima u organizacijama da steknu uvid u potrebu za poboljšanjem stepena i stanja organizacione kulture zaposlenih radi unapređenja sveukupne informaciono-bezbedonosne kulture a samim tim i informacione bezbednosti u organizaciji.
Ključne reči: organizaciona kultura, informaciono-bezbednosna kultura, organizacija, informaciona imovina.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {B. Mirković}, 
 title  = {Organizaciona kultura kao ne-tehnički aspekt bezbjednosti informacija},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-321-326}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Bogdan Mirković
T1 Organizaciona kultura kao ne-tehnički aspekt bezbjednosti informacija
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-321-326
Unapred formatirani prikaz citata
B. Mirković, Organizaciona kultura kao ne-tehnički aspekt bezbjednosti informacija, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-321-326