Unapređenje tekstilne industrije Srbije kroz edukaciju zaposlenih

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-297-302

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-297-302

Apstrakt:
Cilj rada je utvrđivanje stanja tekstilne industrije Srbije u pogledu kompetentnosti kadrova i proširivanje veza visokih tekstilnih strukovnih škola koje školuju kadrove za tekstilnu industriju sa preduzećima tekstilne industrije u cilju usaglašavanja sadržaja studijskih programa i načina realizacije nastave sa potrebama tekstilne industrije. Nemački model dualnog sistema strukovnog obrazovanja predložen je kao najuspešniji za produkovanje kadrova sa znanjima, kompetencijama i veštinama neophodnim za uspešan rad, a time i povećanje konkurentnosti preduzeća tekstilne industrije na domaćem i stranom tržištu. Posebno su istaknuti mesto i uloga menadžmenta preduzeća u stvaranju uslova za produkovanje kompetentnog kadra za potrebe tekstilne industrije.
Ključne reči: tekstilna industrija, upravljanje ljudskim resursima, uloga menadžmenta, edukacija zaposlenih, strukovno obrazovanje.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {S. Poznanović and B. Lazić}, 
 title  = {Unapređenje tekstilne industrije Srbije kroz edukaciju zaposlenih},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-297-302}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Snežana Poznanović
A1 Branislava Lazić
T1 Unapređenje tekstilne industrije Srbije kroz edukaciju zaposlenih
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-297-302
Unapred formatirani prikaz citata
S. Poznanović and B. Lazić, Unapređenje tekstilne industrije Srbije kroz edukaciju zaposlenih, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-297-302