Primena računarskih sistema u modnoj industriji sa tendencijom prilagođavanja unikatnih modela serijskoj proizvodnji

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-248-253

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-248-253

Apstrakt:
Analiza inovativnih postupaka i strategija u dizajnu, menadžmentu i marketingu u modnoj industriji potvrđuje mogućnost daljeg razvoja kroz primenu visokih tehnologija, sa akcentom na elektronici i digitalnoj tehnologiji. Na pitanje od kojih se novih tehnologija očekuje da će izazvati revoluciju u modnoj industriji na globalnom planu i na koji način, odgovor je prilično složen. Naglasak je pre svega na onim tehnologijama kojeomogućavaju proizvodu da održi svoj digitalni identitet na zavidnom nivou, uključujući i distribuciju proizvoda. Činjenica je da Internet kao globalna mreža predstavlja značajno sredstvo komunikacije, prenoseći bitne informacije o proizvodu na globalnom nivou. Razvoj digitalnog dodira i digitalizovanog mirisa pružiće klijentima sve neophodne informacije pri kupovini i izboru odevnog predmeta, bez predhodnog fizičkog kontakta sa uzorkom. Naime, sama proizvodnja mora da postane proces konverzije iz digitalnog ka fizičkom. Kroz interdisciplinarnost i sintezu novih materijala, novih tehnologija i dizajna, uključujući i komercijalni aspekt, rad otkriva nove puteve i metode i na kraju donosi zaključke da su koncept i kvalitet dizajna u svakom aspektu od presudnog značaja za buduća istraživanja i napredak u modnoj industriji.
Ključne reči: modna industrija, digitalne tehnologije, digitalna izrada krojnih slika, 3D simulacija modela.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {M. Kocareva Ranisavljev, M. Reljić and N. Maksimović}, 
 title  = {Primena računarskih sistema u modnoj industriji sa tendencijom prilagođavanja unikatnih modela serijskoj proizvodnji},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-248-253}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Marina Kocareva Ranisavljev
A1 Mirjana Reljić
A1 Nikola Maksimović
T1 Primena računarskih sistema u modnoj industriji sa tendencijom prilagođavanja unikatnih modela serijskoj proizvodnji
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-248-253
Unapred formatirani prikaz citata
M. Kocareva Ranisavljev, M. Reljić and N. Maksimović, Primena računarskih sistema u modnoj industriji sa tendencijom prilagođavanja unikatnih modela serijskoj proizvodnji, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-248-253