Simulacija odnosa simbol - šum i energetske efikasnosti korišćenjem algebarskih računarskih alata: studija slučaja OFDM prijemnika

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-224-231

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-224-231

Apstrakt:
U ovom radu predstavljen je novi pristup originalne procedure za simulaciju OFDM prijemnika koje se zasniva na algebarskim računarskim alatima, simboličkoj obradi signala, i analizi podataka dobijenih softverskim alatima (Mathematica i SchematicSolver). Prikazan je jedan način izračunavanja energetske efikasnosti za navedeni prijemnik. Ilustrovana je primena simboličkog procesiranja kod razvoja navedenog prijemnika koja zahteva korišćenje veoma sofisticiranih i složenih algoritama koji kombinuju ekspertizu u oblasti softverskog inženjerstva i obrade signala. Prikazan je način kako post procesiranje uspešno savladava neke probleme sa kojima se susreće tradicionalni numerički pristup upotrebom algebarskih računarskih sistema. Znanje ugrađeno u simboličke objekte je korišćeno da simulira primer sistema OFDM, kao i za generisanje implementacije kod nekih kritičnih delova sistema.
Ključne reči: algebarski računarski sistemi, Mathematica, OFDM, SchematicSolver, simboličko procesiranje, energetska efikasnost.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {M. Lutovac}, 
 title  = {Simulacija odnosa simbol - šum i energetske efikasnosti korišćenjem algebarskih računarskih alata: studija slučaja OFDM prijemnika},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-224-231}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Miroslav Lutovac
T1 Simulacija odnosa simbol - šum i energetske efikasnosti korišćenjem algebarskih računarskih alata: studija slučaja OFDM prijemnika
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-224-231
Unapred formatirani prikaz citata
M. Lutovac, Simulacija odnosa simbol - šum i energetske efikasnosti korišćenjem algebarskih računarskih alata: studija slučaja OFDM prijemnika, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-224-231