Metode unapređenja energetske efikasnosti u zgradarstvu

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-218-223

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-218-223

Apstrakt:
Smanjenje emisije CO2 danas predstavlja imperativ u svim sferama privrede, a najviše u sektoru zgradarstva, koji je najveći potrošač. Energetska efikasnost u izgradnji novih zgrada je postala glavni cilj ka smanjenju upotrebe energije na nivou države. Efikasna i racionalna implementacija strategija i politika smanjenja emisije CO2 u zgradarstvu zahteva primenu modernih tehnologija i tehnika u gradnji koje imaju mogućnost da smanje potrošnju i gubitke energije, kako kod omotača zgrada (prozori, zidovi i dr.) tako i kod tehnologija grejanja i hlađenja. U ovom radu dat je pregled aktivnosti koje se mogu preduzeti u cilju povećanja energetske efikasnosti zgrada, kao i nove preporučene tehnologije za grejanje i hlađenje.
Ključne reči: solarna tehnologija, grejanje prostorija i vode, hlađenje prostorija i vode, izolacija, omotač zgrade.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {N. Minić, V. Vušković Minić and M. Knežević}, 
 title  = {Metode unapređenja energetske efikasnosti u zgradarstvu},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-218-223}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Nikola Minić
A1 Višnja Vušković Minić
A1 Miroslav Knežević
T1 Metode unapređenja energetske efikasnosti u zgradarstvu
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-218-223
Unapred formatirani prikaz citata
N. Minić, V. Vušković Minić and M. Knežević, Metode unapređenja energetske efikasnosti u zgradarstvu, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-218-223