POSTUPCI ZA POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ELEKTRONSKIH UREĐAJA

Autori: Miroslav Lazić

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-206-212

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-206-212

Apstrakt:
Povećanje efikasnosti korišćenja električne energije moguće je ostvariti na dva načina: povećavanjem efikasnosti u proizvodnji i distribuciji električne energije, povećavanjem stepena korisnog dejstva u uređajima koji koriste električnu energiju. Ukoliko bi se prihvatila koncepcija individualne proizvodnje električne energije, decentralizovana koncepcija, tada bi se smanjila zavisnost elektrodistributivnih sistema od alternativnih izvora velike snage. Korisnici bi praktično formirali mini elektrane koje bi proizvodile električnu energiju. Kod takvog pristupa nema prenosa energije na daljinu. To znači da se električna energija može prilagoditi potrošačima koji se nalaze na objektu. Alternativni izvori malih snaga su jednosmerni izvori, te ako su potrošači elektronski uređaji, smanjuje se broj konverzija energije i na taj način povećava efikasnost korišćenja energije. Ovaj princip je nazvan jednosmerna distribucija i za sada se koristi za obezbeđivanje neprekidnog napajanja telekomunikacionih objekata. Drugi način povećanja efikasnosti korišćenja električne energije jeste modifikacija uređaja da se minimiziraju gubici u samim uređajima. Jedna od mogućnosti je korišćenje korektora faktora snage. Sa korektorom faktora snage kod napajanja elektronskih uređaja smanjuju se gubici u elektrodistributivnoj mreži i do 40%. Zakonskom regulativom mogu se nametnuti korektori faktora snage za sve uređaje koji će se nabaviti nakon donošenja zakona. Međutim, neophodno je rešavati problem i za uređaje koji se koriste a nabavljeni su pre donošenja zakona. Moguće rešenje bilo bi centralizavano rešenje korektora faktora snage koji bi se koristio na nivou objekta. U radu su prikazana oba postupka koja su iskorišćena za povećanje efikasnosti korišćenja električne energije.
Ključne reči: alternativni izvori, efikasnost, jednosmerna distribucija, korektor faktora snage.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {M. Lazić}, 
 title  = {POSTUPCI ZA POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ELEKTRONSKIH UREĐAJA},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-206-212}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Miroslav Lazić
T1 POSTUPCI ZA POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ELEKTRONSKIH UREĐAJA
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-206-212
Unapred formatirani prikaz citata
M. Lazić, POSTUPCI ZA POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ELEKTRONSKIH UREĐAJA, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-206-212