Energetska efikasnosti kao uslov održivog razvoja lokalne zajednice

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-196-198

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-196-198

Apstrakt:
Energetski sistem doživljava intenzivan „stres“. Posmatran, analiziran i implementiran kao koncept, globalna i lokalna potreba i kao filozofija održivog razvoja zajednice koja energetsku efikasnost tretira kao važnu dimenziju energetske stabilnosti, onpredstavlja, ne samo nužnost, već i jedini način da se prevaziđe energetska kriza. Trend primene mera energetske efikasnosti postaje značajan indikator održivog razvoja lokalne zajednice. Ovaj rad ima za cilj da koncept energetske efikasnosti analizira kroz nekoliko različitih sfera koje se odnose na dostupnost, pristupačnost, razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija, društvenu uključenost, ekološku održivost, kao i zakonodavnu regulativu. Evaluacija do sada korišćenih mera za unapređenje energetske efikasnosti, kao jedan od metoda istraživanja koji je korišćen u ovom radu, treba sagledati kao kontinuiran proces koji podrazumeva, kako izbegavanje preterane upotrebe energije, tako i smanjenje energetskih gubitaka, ali i dosledno nadgledanje potrošnje energije u smislu smanjenja energetske intenzivnosti. Rezultati ovog istraživanja obuhvataju skup mera i aktivnosti, zasnovanih na doslednosti i primeni novih tehnologija, koje mogu obezbediti energetsku efikasnost i pozitivno uticati na održivi razvoj lokalne zajednice.
Ključne reči: energetska efikasnost, energetska politika, dimenzije energetske bezbednosti, energetski indikatori održivog.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {D. Gvozdenović and D. Marković}, 
 title  = {Energetska efikasnosti kao uslov održivog razvoja lokalne zajednice},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-196-198}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Duško Gvozdenović
A1 Dragan Marković
T1 Energetska efikasnosti kao uslov održivog razvoja lokalne zajednice
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-196-198
Unapred formatirani prikaz citata
D. Gvozdenović and D. Marković, Energetska efikasnosti kao uslov održivog razvoja lokalne zajednice, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-196-198