Zastupljenost masovnih otvorenih onlajn kurseva (MOOK) među studentskom populacijom: rezultati pilot istraživanja

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-161-165

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-161-165

Apstrakt:
Internet je informacije i znanje učinio lako dostupnim svima, što je drastično povećalo mogućnosti za unapređenje obrazovanja svakog pojedinca. Masovni otvoreni onlajn kursevi (MOOK) su postali globalno prisutni u neformalnom i doživotnom obrazovanju miliona ljudi (u manjem obimu postali su i deo formalnog visokog obrazovanja, ukoliko kurs priznaje matični univerzitet studenta). Poslednjih godina se značajno povećao broj institucija koje stvaraju MOOK. Mogućnosti za sticanje znanja, iskustva, veština i komuniciranje koje su stvorili MOOCs nisu dovoljno iskorišćene i u realizaciji su uočeni problemi (kurseve uspešno završi manje od 10% prijavljenih učesnika). Cilj ovog rada je da predstavi trenutno stanje u razvoju masovnih otvorenih onlajn kurseva i da prikaže rezultate pilot istraživanja u kojem je učestvovalo 83 studenta sa sedam fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Rezultati pokazuju da 53% studenata nije znalo da MOOK postoje i da je samo 10,8% studenata pohađalo ove kurseve. Svi studenti koji su pohađali kurseve su bili više negó zadovoljni. Istraživanje je nastavljeno kako bi se uključili i studenti sa drugih univerziteta i fakulteta u Srbiji. Autori smatraju da bi studente trebalo informisati i upoznati sa MOOK platformama, jer kroz ove kurseve studenti mogu proširiti znanje stečeno na fakultetu.
Ključne reči: MOOK, učenje na daljinu, otvoreni obrazovni resursi, neformalno obrazovanje studenata.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {I. Stojšić, J. Tomić, A. Ivkov-Džigurski and O. Maričić}, 
 title  = {Zastupljenost masovnih otvorenih onlajn kurseva (MOOK) među studentskom populacijom: rezultati pilot istraživanja},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-161-165}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Ivan Stojšić
A1 Jelena Tomić
A1 Anđelija Ivkov-Džigurski
A1 Olja Maričić
T1 Zastupljenost masovnih otvorenih onlajn kurseva (MOOK) među studentskom populacijom: rezultati pilot istraživanja
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-161-165
Unapred formatirani prikaz citata
I. Stojšić, J. Tomić, A. Ivkov-Džigurski and O. Maričić, Zastupljenost masovnih otvorenih onlajn kurseva (MOOK) među studentskom populacijom: rezultati pilot istraživanja, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-161-165