Interakcija kao dijalog između čoveka i računara

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-154-160

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-154-160

Apstrakt:
Dijalog između korisnika i sistema u mnogome zavisi od stila ili vrste interfejsa. Interakcija se odvija u okviru socijalnog i organizacionog konteksta, koji utiču kako na korisnika, tako i na sistem. Interakcija može da se posmatra kao dijalog između čoveka i/ili korisnika i računara. Trebalo bi napomenuti da izbor stila interfejsa može da ima ogroman uticaj na prirodu ovog dijaloga. U ovom radu će biti reči o najčešćim stilovima interfejsa sa posebnim osvrtom na različite efekte koje oni imaju na interakciju. Postoji veliki broj zajedničkih stilova interfejsa uključujući komandnu liniju unutar interfejsa, menije, prirodni jezik, dijaloge sa upitima, pitanjima i odgovorima, forme za popune i tabelarni proračun/prikaz, WIMP interfejs, pozicioniranje i klik na dugme i trodimenzionalne interfejse.
Ključne reči: Interfejs, interakcija, WIMP, GUI, dizajn.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {D. Cvetković, D. Marković, D. Radaković and S. Trajković}, 
 title  = {Interakcija kao dijalog između čoveka i računara},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-154-160}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Dragan Cvetković
A1 Dragan Marković
A1 Duško Radaković
A1 Srdjan Trajković
T1 Interakcija kao dijalog između čoveka i računara
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-154-160
Unapred formatirani prikaz citata
D. Cvetković, D. Marković, D. Radaković and S. Trajković, Interakcija kao dijalog između čoveka i računara, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-154-160