Višekriterijumska analiza upotrebe Interneta u nastavi računovodstva na osnovnim akademskim studijama

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-151-153

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-151-153

Apstrakt:
Tema rada je višekriterijumska analiza za potrebe izbora najbolje alternative za korišćenje Interneta u nastavi računovodstva na osnovnim akademskim studijama. Cilj rada jeste da se kroz višekriterijumsku analizu utvrdi optimalno učešće Interneta u nastavi računovodstva.Upotreba Interneta u izučavanju računovodstva ne može zameniti predavača i klasični način učenja računovodstva, ali je veoma poželjna. Naime, upotreba Interneta u nastavi računovodstva podstiče studente na veće angažovanje, utiče da nastavni proces bude zanimljiviji i studentima i predavačima, i omogućava studentima da prate važeću regulativu i budu spremni za rad u računovodstvu. Sadržaj rada i zaključci koji iz njega proizilaze imaju za cilj da podstaknu veću primenu Interneta u izučavanju računovodstva na osnovnim akademskim studijama.
Ključne reči: računovodstvo, Internet, višekriterijumska analiza, veb-aplikacije.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {K. Vićentijević, M. Žižović, Z. Petrović, J. Kaljević, I. Pantelić and S. Rakočević}, 
 title  = {Višekriterijumska analiza upotrebe Interneta u nastavi računovodstva na osnovnim akademskim studijama},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-151-153}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Kosana Vićentijević
A1 Mališa Žižović
A1 Zoran Petrović
A1 Jelena Kaljević
A1 Ivan Pantelić
A1 Slavko Rakočević
T1 Višekriterijumska analiza upotrebe Interneta u nastavi računovodstva na osnovnim akademskim studijama
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-151-153
Unapred formatirani prikaz citata
K. Vićentijević, M. Žižović, Z. Petrović, J. Kaljević, I. Pantelić and S. Rakočević, Višekriterijumska analiza upotrebe Interneta u nastavi računovodstva na osnovnim akademskim studijama, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-151-153