Poređenje performansi različitih metoda detekcije ivice u digitalnoj slici

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-123-128

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-123-128

Apstrakt:
U radu su obrađeni neki od standardno korišćenih algoritama za detekciju ivice u slici, što je jedan od najznačajnijih koraka u interpretaciji sadržaja digitalne slike. Analizirani su gradijentni operatori za izdvajanje ivice bazirani na digitalnim aproksimacijama prvog izvoda dvodimenzionalne funkcije gradijenta slike, a praktična implementacija urađena je u MATLAB programskom okruženju. Ilustrovana je primena Roberts-ovog, Prewitt-ovog, Sobel-ovog i Canny-jevog detektora, a nakon analize i poređenja dobijenih rezultata, predloženi su neki algoritmi povezivanja ivica u cilju formiranja neprekidnih granica regiona, uz upotrebu različitih metoda fitovanja krivih. Negativan uticaj šuma pri izdvajanju ivica delimično je eliminisan primenom prostornog usrednjavanja prilikom formiranja razlike osvetljenosti po određenoj koordinati, pri čemu se prostorno usrednjavanje vrši po ortogonalnoj koordinati. Uticaj parametra koji kontroliše proces usrednjavanja posebno je razmotren u slučaju Canny-jevog detektora.
Konkretni primeri koji ilustruju upotrebu različitih vrsta detektora, uz poređenje sa originalnom slikom, rađeni su u MATLAB programskom okruženju, dok su, osim subjektivne vizuelne ocene kvaliteta, određeni i numerički pokazatelji kvaliteta kao što su srednja kvadratna greška (MSE – Mean-Square Error) i vršni odnos signal-šum (PSNR – Peak Signal-to-Noise Ratio).
Ključne reči: detekcija ivice, gradijentni operatori, segmentacija, fitovanje krivih.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {H. Stefanović, S. Štrbac-Savić and D. Milić}, 
 title  = {Poređenje performansi različitih metoda detekcije ivice u digitalnoj slici},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-123-128}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Hana Stefanović
A1 Svetlana Štrbac-Savić
A1 Dejan Milić
T1 Poređenje performansi različitih metoda detekcije ivice u digitalnoj slici
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-123-128
Unapred formatirani prikaz citata
H. Stefanović, S. Štrbac-Savić and D. Milić, Poređenje performansi različitih metoda detekcije ivice u digitalnoj slici, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-123-128