Razvoj kripto modula za bezbednu razmenu ključeva na Android platformi

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-81-84

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-81-84

Apstrakt:
Brz razvoj Interneta uslovio je potrebu za razvojem zaštite informacija preko Interneta. Korišćenjem Android, Java, Google Cloud Messaging tehnologija razvili smo kripto modul za razmenu ključeva preko Interneta sa svim funkcionalnostima koje su potrebne za realizaciju ove aplikacije. U ovom radu će biti objašnjene osnove pomenutih tehnologija sa kratkim pregledom aplikacije koja omogućava sigurnu razmenu ključeva preko Interneta.
Ključne reči: ključ, aplikacija, Internet, zaštita, razmena.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {P. Stepanović}, 
 title  = {Razvoj kripto modula za bezbednu razmenu ključeva na Android platformi},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-81-84}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Petar Stepanović
T1 Razvoj kripto modula za bezbednu razmenu ključeva na Android platformi
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-81-84
Unapred formatirani prikaz citata
P. Stepanović, Razvoj kripto modula za bezbednu razmenu ključeva na Android platformi, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-81-84