PROCENA UTICAJA DIGITALIZACIJE NA IZMENU STRUKTURE PAY TV TRŽIŠTA U REPUBLICI SRBIJI

Izdanje: Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research

DOI: 10.15308/Synthesis-2015-62-66

Link: https://doi.org/10.15308/Synthesis-2015-62-66

Apstrakt:
Ovaj rad bavi se digitalizacijom kao jednom od najvećih i najznačajnijih promena koje će se desiti u bliskoj budućnosti u oblasti radiodifuzije i uopšte u oblasti elektronskih komunikacija. Sa jedne strane daje se prikaz digitalizacije kao razvojnog procesa od nacionalnog značaja, a sa druge strane bavi se procenom mogućih scenarija pružanja usluge distribucije medijskih sadržaja u budućnosti i njihovim uticajem na strukturu domaćeg Pay TV tržišta. U radu su razmatrana dva moguća scenarija u skladu sa aktuelnim tržišnim okruženjem i poslovnim ambijentom. Cilj rada je da skrene pažnju svih sadašnjih i budućih učesnika pružaoca usluga u ovom tržišnom segmentu na moguće izazove koji ih u manjem ili većem obimu očekuju nakon uvođenja digitalizacije.
Ključne reči: digitalizacija, Pay TV, multimedija, servisi, sadržaji, tržište.

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {M. Vukašinović and M. Mladenović}, 
 title  = {PROCENA UTICAJA DIGITALIZACIJE NA IZMENU STRUKTURE PAY TV TRŽIŠTA U REPUBLICI SRBIJI},
 journal = {Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research},
 year  = 2015,
 doi   = {10.15308/Synthesis-2015-62-66}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Marijana Vukašinović
A1 Miroslav Mladenović
T1 PROCENA UTICAJA DIGITALIZACIJE NA IZMENU STRUKTURE PAY TV TRŽIŠTA U REPUBLICI SRBIJI
AD International Scientific Conference Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2015
NO doi: 10.15308/Synthesis-2015-62-66
Unapred formatirani prikaz citata
M. Vukašinović and M. Mladenović, PROCENA UTICAJA DIGITALIZACIJE NA IZMENU STRUKTURE PAY TV TRŽIŠTA U REPUBLICI SRBIJI, International Scientific Conference Sinteza, 2015, doi:10.15308/Synthesis-2015-62-66