Višekriterijumska ocena internet prezentacije Beograda za strane turiste

Izdanje: Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide

DOI: 10.15308/sinteza-2014-755-757

Link: https://doi.org/10.15308/sinteza-2014-755-757

Apstrakt:
U ovom radu su razmatrane internet prezentacije grada Beograda koje su namenjene stranim turistima. Dat je prikaz nekih celina i njihovih sajtova. Posebna pažnja usmerena je na muzeje u Beogradu, pa je za muzeje ovde i dato uputstvo za prezentovanje Beograda i naše zemlje.
Dalje, izvršena je višekriterijumska analiza internet prezentacija turističke ponude Beograda sa dva glavna stanovišta- sa stanovišta interesovanja turiste i sa druge strane sa stanovišta organizatora prezentacije.
Ključne reči: prezentacija, websajt, strani turista, muzej, višekriterijumska analiza

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {M. Žižović, V. Jovanović, N. Damljanović and M. Žižović}, 
 title  = {Višekriterijumska ocena internet prezentacije Beograda za strane turiste},
 journal = {Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide},
 year  = 2014,
 doi   = {10.15308/sinteza-2014-755-757}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Mališa Žižović
A1 Verka Jovanović
A1 Nada Damljanović
A1 Miodrag Žižović
T1 Višekriterijumska ocena internet prezentacije Beograda za strane turiste
AD Međunarodna naučna konferencija Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2014
NO doi: 10.15308/sinteza-2014-755-757
Unapred formatirani prikaz citata
M. Žižović, V. Jovanović, N. Damljanović and M. Žižović, Višekriterijumska ocena internet prezentacije Beograda za strane turiste, Međunarodna naučna konferencija Sinteza, 2014, doi:10.15308/sinteza-2014-755-757