Geoprostorna baza podataka o zemljištu kao osnova za procenu uticaja zemljišta na vojne operacije

Izdanje: Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide

DOI: 10.15308/sinteza-2014-831-834

Link: https://doi.org/10.15308/sinteza-2014-831-834

Apstrakt:
Pored konstantnih i brzih promena, savremene vojneoperacije karakteriše primena novih tehnologija i standarda u oblasti ratne veštine, analize i eksploatacije podataka operativnog okruženja. Kvalitetnom procenom uticaja elemenata okruženja uvećava se sopstvena moć i stiče prednost u odnosu na neprijatelja.

Zemljište ili pedološki pokrivač, kao elemenat operativnog okruženja i fizičko-geografske dimenzije prostora svojim kvalitativnim i kvantitativnim karakteristiikama utiče na realizaciju sadržaja borbenih dejstava. Dobra procena i eksploatacija prednosti ovog elementa zahteva od vojnih stručnjaka sveobuhvatno poznavanje zemljišta i njegove interakcije sa ostalim činiocima operativnog okruženja.

Pojavom savremenih tehnologija, računara i informacionih sistema (geografskih informacionih sistema - GIS) stvoreni su uslovi za brzu obradu, prikaz i analizu podataka o zemljištu. Kvalitetni i pravilno struktuirani podaci sa jedne strane i snažne analitičke funkcije sa druge strane, predstavljaju dobru osnovu za maksimalnu eksploataciju povoljnih karakteristika zemljišta.

U radu su predstavljene mogućnosti primene geografskih informacionih sistema u analizi podataka o zemljištu, pre svega, sa aspekta izvođenja vojnih operacija. Osim toga, rad daje praktične rezultate tih analiza u kontekstu konkretnih zahteva koji se odnose na uticaj pojedinih osobina zemljišta na realizaciju sadržaja borbenih dejstava.
Ključne reči: ГИС, геопросторна база података, земљиште, војна примена

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {Z. Srdić, V. Jovanović, S. Radojčić and G. Prodanović}, 
 title  = {Geoprostorna baza podataka o zemljištu kao osnova za procenu uticaja zemljišta na vojne operacije},
 journal = {Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide},
 year  = 2014,
 doi   = {10.15308/sinteza-2014-831-834}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Zoran Srdić
A1 Verka Jovanović
A1 Stevan Radojčić
A1 Goran Prodanović
T1 Geoprostorna baza podataka o zemljištu kao osnova za procenu uticaja zemljišta na vojne operacije
AD Međunarodna naučna konferencija Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2014
NO doi: 10.15308/sinteza-2014-831-834
Unapred formatirani prikaz citata
Z. Srdić, V. Jovanović, S. Radojčić and G. Prodanović, Geoprostorna baza podataka o zemljištu kao osnova za procenu uticaja zemljišta na vojne operacije, Međunarodna naučna konferencija Sinteza, 2014, doi:10.15308/sinteza-2014-831-834