Informacioni sistem za podršku odlučivanju na železnici baziran na WCF Data servisima

Izdanje: Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide

DOI: 10.15308/sinteza-2014-841-845

Link: https://doi.org/10.15308/sinteza-2014-841-845

Apstrakt:
Jedan od najznačajnijih zadataka Železnica Srbije, kada je u pitanju bezbednost železničkog saobraćaja, jeste da smanji broj saobraćajnih nezgoda na putno-pružnim prelazima. Da bi se donela odluka kod kojih putno-pružnih prelaza je potrebno povećati stepen osiguranja, potrebno je raspolagati podacima o obimu drumskog saobraćaja na prelazima. Brojanje saobraćaja na državnim putevima Republike Srbije vrši Javno preduzeće "Putevi Srbije" (JPPS), uz pomoć automatskih brojača i sistema za naplatu putarine. Stoga Železnice Srbije moraju periodično da preuzimaju podatke o saobraćajnim tokovima od JPPS. U ovom radu predlažemo model za preuzimanje podataka u realnom vremenu uz pomoć Windows Communication Foundation (WCF) Data servisa. WCF Data servisi su posebna vrsta Web servisa koja omogućava pristup različitim udaljenim sistemima za upravljanje bazama podataka, izvršavanje upita nad tim bazama i prikazivanje rezultata upita unutar Windows ili Web aplikacija. U okviru rada razvijena je Windows aplikacija koja zaposlenima u Železnicama Srbije omogućava generisanje upita nad Microsoft SQL bazom podataka JPPS, kao i prikazivanje rezultata tih upita. U okviru rada razvijeno je nekoliko WCF Data servisa koji iz Microsoft SQL baze podataka JPPS preuzimaju podatke o prosečnom godišnjem i mesečnom dnevnom saobraćaju po osnovnim vrstama vozila na saobraćajnim deonicama. WCF Data servisi pozivaju se iz pomenute Windows aplikacije, a podaci koje servisi obezbeđuju prikazuju se u istoj aplikaciji. Ova Windows aplikacija zajedno sa pomenutim Web servisima i bazama podataka sa kojima komunicira predstavlja sistem za podršku u odlučivanju pri upravljanju bezbednošću saobraćaja na putno-pružnim prelazima.
Ključne reči: WCF Data servis, sistem za podršku odlučivanju, bezbednost železničkog saobraćaja

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {S. Janković, S. Mladenović and S. Vesković}, 
 title  = {Informacioni sistem za podršku odlučivanju na železnici baziran na WCF Data servisima},
 journal = {Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide},
 year  = 2014,
 doi   = {10.15308/sinteza-2014-841-845}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Slađana Janković
A1 Snežana Mladenović
A1 Slavko Vesković
T1 Informacioni sistem za podršku odlučivanju na železnici baziran na WCF Data servisima
AD Međunarodna naučna konferencija Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2014
NO doi: 10.15308/sinteza-2014-841-845
Unapred formatirani prikaz citata
S. Janković, S. Mladenović and S. Vesković, Informacioni sistem za podršku odlučivanju na železnici baziran na WCF Data servisima, Međunarodna naučna konferencija Sinteza, 2014, doi:10.15308/sinteza-2014-841-845