Novi vid tematskog turizma Španije - Turizam pirinčanih polja

Izdanje: Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide

DOI: 10.15308/sinteza-2014-762-766

Link: https://doi.org/10.15308/sinteza-2014-762-766

Apstrakt:
Španija kao turistička destinacija, predstavlja vodeću destinaciju u savremenim turističkim kretanjima. Promena načina života i poslovanja, uticala je i na promenu savremenog turiste, pa je time došlo i do promene u samom razvoju turizma. Masovni turizam koji je bio aktuelan krajem XX i početkom XXI veka, zamenjen je tematskim turizmom. Nekada je termin turistička destinacija obuhvatao čitave regije ili čak države. A sada, u okviru neke regije i države, postoji čitav niz manjih turističkih destinacija i svaka od njih ima svoje karakteristike, kulturu, običaje, svoj način promovisanja, svoj brend i specifični turistički proizvod koji je odlikuje i oko koga se formira poseban vid tematskog turizma.
U radu će biti predstavljen razvoj tematskog turizma Španije, sa akcentom na formiranje novih turističkih proizvoda,a time i novih vidova tematskog turizma Španije. Posebno će u radu biti predstavljen Turizam pirinčanih polja Španije, kao nov vid turizma i njegova perspektiva daljeg razvoja.
Ključne reči: tematski turizam, turistički proizvod, turistička destinacija, brendiranje, promocija, turistička ponuda

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {V. Jovanović and M. Milovanović}, 
 title  = {Novi vid tematskog turizma Španije - Turizam pirinčanih polja},
 journal = {Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide},
 year  = 2014,
 doi   = {10.15308/sinteza-2014-762-766}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Verka Jovanović
A1 Marina Milovanović
T1 Novi vid tematskog turizma Španije - Turizam pirinčanih polja
AD Međunarodna naučna konferencija Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2014
NO doi: 10.15308/sinteza-2014-762-766
Unapred formatirani prikaz citata
V. Jovanović and M. Milovanović, Novi vid tematskog turizma Španije - Turizam pirinčanih polja, Međunarodna naučna konferencija Sinteza, 2014, doi:10.15308/sinteza-2014-762-766