Business Continuity and Disaster Recovery i izazov solarnog udara na Srbiju

Izdanje: Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide

DOI: 10.15308/sinteza-2014-635-641

Link: https://doi.org/10.15308/sinteza-2014-635-641

Apstrakt:
Kolaps sistema snabdevanja električnom energijom, kao posledice solarnog udara, može paralizovati naciju na duži vremenski period. U ovom radu ćemo objasniti kako ¨Business Continuity i Disaster Recovery¨ mogu da se nose sa ovim izazovom. Vreme koje je potrebno za potpinu revitalizaciju sistema distribucije električne energije zavisi od stepena oštećenosti opreme i specifičnosti opreme vezano za njenu nabavku. Većina opreme za elektrodistribuciju ne proizvodi se u Srbiji i za njihovu nabavku potrebno je vremenski i do godinu dana ili više. Suština ovog dokumenta je registrovano iskustvo zemalja koje su imale solarni udar, analiza konsekvenci na njihovu nacionalnu infrastruktutu esencija zaklučaka koje su te zemlje donele i mere koje su preduzele da bi sanirale katastrofu. Ovaj rad se više fokusira na posledice solarnog udara na nacionalne infrastrukture i kako ¨Busienss Continuity i Disaster Recovery¨ skao naučna oblast može da odgovori ovom izazovu, nego što objašnjava šta se događa kada do solarnog udara dođe.
Ključne reči: solarni napad, poslovni kontinuitet, strategija oporavak

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {I. Lavrnić and D. Viduka}, 
 title  = {Business Continuity and Disaster Recovery i izazov solarnog udara na Srbiju},
 journal = {Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide},
 year  = 2014,
 doi   = {10.15308/sinteza-2014-635-641}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Igor Lavrnić
A1 Dejan Viduka
T1 Business Continuity and Disaster Recovery i izazov solarnog udara na Srbiju
AD Međunarodna naučna konferencija Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2014
NO doi: 10.15308/sinteza-2014-635-641
Unapred formatirani prikaz citata
I. Lavrnić and D. Viduka, Business Continuity and Disaster Recovery i izazov solarnog udara na Srbiju, Međunarodna naučna konferencija Sinteza, 2014, doi:10.15308/sinteza-2014-635-641