Primena poslovne inteligencije i interneta u finansijama

Izdanje: Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide

DOI: 10.15308/sinteza-2014-213-216

Link: https://doi.org/10.15308/sinteza-2014-213-216

Apstrakt:
U ovom radu se posmatra poslovna inteligencija i korišćenje interneta kao bitan faktor u savremenom poslovanju. Arhitektura koja se koristi predstavlja zbir integrisanih alata, aplikacija i baza podataka. Ovakav način integrisanja poslovnih podataka obezbeđuje efikasnost organizaciji, lak pristup poslovnim podacima, pouzdanu analizu i međusobno deljenje istih informacija. To su sve brojni razlozi koji utiču na donošenje kvalitetnijih, bržih i relevantnijih odluka, čime se poboljšava sveukupna poslovna efektivnost. U te svrhe, u svetu se koriste neuronske mreže za praćenje finansijskih pokazatelja koje koriste kao ulazne podatke finansijske koeficijente. U tom procesu vrši se racionalizacija ukupnog broja finansijskih koeficijenata tako što se njihov broj smanjuje za 3 – 4 puta.
Ključne reči: poslovna inteligencija, internet, data mining, neuronske mreže, logaritamska regresija

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {L. Jeremić}, 
 title  = {Primena poslovne inteligencije i interneta u finansijama},
 journal = {Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide},
 year  = 2014,
 doi   = {10.15308/sinteza-2014-213-216}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Ljiljana Jeremić
T1 Primena poslovne inteligencije i interneta u finansijama
AD Međunarodna naučna konferencija Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2014
NO doi: 10.15308/sinteza-2014-213-216
Unapred formatirani prikaz citata
L. Jeremić, Primena poslovne inteligencije i interneta u finansijama, Međunarodna naučna konferencija Sinteza, 2014, doi:10.15308/sinteza-2014-213-216