Savremene tehnologije u nastavi stranih jezika

Izdanje: Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide

DOI: 10.15308/sinteza-2014-500-504

Link: https://doi.org/10.15308/sinteza-2014-500-504

Apstrakt:
Krejem XX i početkom XXI veka, dolazi do niza promena u tehnologiji. Ove inovacije donele su velike promene, a podrazumevaju brzu razmenu informacija, ubrzani način poslovanja i uopšte života. Nov način života uticao je i na kreiranje novog način učenja, tradicionalni način učenja sve više se osavremenjuje i uvodi se pojam e-learninga. Kakav uticaj Internet i e-learning imaju na učenje stranih jezika, biće predstavljeno u ovom radu. Pošto je e-learning izuzetno široka oblast učenja i njegova primena u učenju stranih jezika postaje sve kompleksnija, u radu će biti predstavljeni samo neki oblici upotrebe savremene tehnologije koji se primenjuju u nastavi stranih jezika, kao i uloga nastavnika koja se dosta promenila u odnosu na tradicionalni način učenja.
Ključne reči: e-learning, platforme, internet, web alati, web aplikacije, komunikativna nastava, online kursevi

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {M. Radić Branisavljević and M. Milovanović}, 
 title  = {Savremene tehnologije u nastavi stranih jezika},
 journal = {Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide},
 year  = 2014,
 doi   = {10.15308/sinteza-2014-500-504}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Marina Radić Branisavljević
A1 Marina Milovanović
T1 Savremene tehnologije u nastavi stranih jezika
AD Međunarodna naučna konferencija Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2014
NO doi: 10.15308/sinteza-2014-500-504
Unapred formatirani prikaz citata
M. Radić Branisavljević and M. Milovanović, Savremene tehnologije u nastavi stranih jezika, Međunarodna naučna konferencija Sinteza, 2014, doi:10.15308/sinteza-2014-500-504