Savremeni oblici nematerijalnih ulaganja u eri informacionih tehnologija

Izdanje: Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide

DOI: 10.15308/sinteza-2014-559-563

Link: https://doi.org/10.15308/sinteza-2014-559-563

Apstrakt:
Cilj ovog rada jeste ukazivanje na značaj nematerijalnih ulaganja u eri informacionih tehnologija, kao i na vrednost koju ona donose jednoj kompaniji. U radu će biti ukazano i na probleme sa kojima se kompanije suočavaju prilikom računovodstvenog obuhvatanja savremenih oblika nematerijalnih ulaganja. Dok je osnovni generator vrednosti u tradicionalno orijentisanoj ekonomiji bila materijalna imovina, u novoj ekonomiji – ekonomiji znanja dominiraju nematerijalna sredstva. Međutim, savremeni oblici nematerijalnih ulaganja veoma često ne zadovoljavaju kriterijume za računovodstveno priznavanje, usled čega njihova vrednost nije prikazana u finansijskim izveštajima, čak i kada je istu moguće utvrditi, što ima direktnog uticaja na realnost finansijskog izveštavanja.
Ključne reči: Ekonomija znanja, nematerijalna sredstva, finansijski izveštaji, računovodstveno obuhvatanje, finansijsko izveštavanje

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {Z. Petrović, K. Vićentijević, D. Stefanović and N. Stanić}, 
 title  = {Savremeni oblici nematerijalnih ulaganja u eri informacionih tehnologija},
 journal = {Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide},
 year  = 2014,
 doi   = {10.15308/sinteza-2014-559-563}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Zoran Petrović
A1 Kosana Vićentijević
A1 Danka Stefanović
A1 Nenad Stanić
T1 Savremeni oblici nematerijalnih ulaganja u eri informacionih tehnologija
AD Međunarodna naučna konferencija Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2014
NO doi: 10.15308/sinteza-2014-559-563
Unapred formatirani prikaz citata
Z. Petrović, K. Vićentijević, D. Stefanović and N. Stanić, Savremeni oblici nematerijalnih ulaganja u eri informacionih tehnologija, Međunarodna naučna konferencija Sinteza, 2014, doi:10.15308/sinteza-2014-559-563