Procedura za procenu rizika proizvoda koji nisu usaglašeni sa osnovnim zahtevima RTTE direktive

Izdanje: Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide

DOI: 10.15308/sinteza-2014-907-913

Link: https://doi.org/10.15308/sinteza-2014-907-913

Apstrakt:
Koncept ocene rizika i strategija za smanjenje rizika, kod proizvoda gde je bezbednost od izuzetne važnosti, definisana je u generičkim standardima direktiva Novog pristupa. Za radio i telekomunikacionu terminalnu opremu još uvek ne postoji opšti standard koji definiše principe za projektovanje ove opreme sa akcentom na oceni i smanjenju rizika. Radna verzija procedure za procenu rizika proizvoda koji nisu usaglašeni sa osnovnim zahtevima Direktive za radio i telekomunikacionu terminalnu opremu (RTTE Direktiva) još uvek nije završena, iako radna grupa ADCO R&TTE intenzivno radi na tom projektu prethodnih godina. Na osnovu novog standarda za ocenu rizika iz područja mašina, EN ISO 12100, u ovom radu dat je predlog kompletne procedure za procenu rizika proizvoda koji nisu usaglašeni sa osnovnim zahtevima RTTE direktive.
Ključne reči: RTTE direktiva, generički standardi, EN ISO 12100, ocena rizika, procedura

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {A. Bašić and P. Popović}, 
 title  = {Procedura za procenu rizika proizvoda koji nisu usaglašeni sa osnovnim zahtevima RTTE direktive},
 journal = {Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide},
 year  = 2014,
 doi   = {10.15308/sinteza-2014-907-913}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Ana Bašić
A1 Predrag Popović
T1 Procedura za procenu rizika proizvoda koji nisu usaglašeni sa osnovnim zahtevima RTTE direktive
AD Međunarodna naučna konferencija Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2014
NO doi: 10.15308/sinteza-2014-907-913
Unapred formatirani prikaz citata
A. Bašić and P. Popović, Procedura za procenu rizika proizvoda koji nisu usaglašeni sa osnovnim zahtevima RTTE direktive, Međunarodna naučna konferencija Sinteza, 2014, doi:10.15308/sinteza-2014-907-913