Obrazovni alati u nastavi matematike

Izdanje: Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide

DOI: 10.15308/sinteza-2014-340-344

Link: https://doi.org/10.15308/sinteza-2014-340-344

Apstrakt:
Primarna upotreba obrazovnih softvera u nastavi matematike je kvalitetna prezentacija i verifikacija rezultata . Postoje različita rešenja za poboljšanje logike učenika zasnovana na interaktivnosti. Neka od takvih rešenja su besplatna i lako prilagodiva. Malo ovakvih softvera može biti dostupno i korišćeno na internetu. Matematički obrazovni softveri su namenjeni za inovativno, interaktivno i dinamičko podučavanje iz raznih oblasti matematike.
Rad će pokazati načine kreiranja matematičkih edukacionih materijala i njihovu upotrebu. Opisani su i načini kako se programi koji se koriste u svakodnevnici mogu iskoristiti kao dobar način reprezentacije matematičkih pojmova.
Ključne reči: obrazovni alati, nastava matematike, MatLab

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {I. Kostić Kovačević, D. Lukač, J. Gavrilović and D. Đurović}, 
 title  = {Obrazovni alati u nastavi matematike},
 journal = {Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide},
 year  = 2014,
 doi   = {10.15308/sinteza-2014-340-344}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Ivana Kostić Kovačević
A1 Duško Lukač
A1 Jelena Gavrilović
A1 Dunja Đurović
T1 Obrazovni alati u nastavi matematike
AD Međunarodna naučna konferencija Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2014
NO doi: 10.15308/sinteza-2014-340-344
Unapred formatirani prikaz citata
I. Kostić Kovačević, D. Lukač, J. Gavrilović and D. Đurović, Obrazovni alati u nastavi matematike, Međunarodna naučna konferencija Sinteza, 2014, doi:10.15308/sinteza-2014-340-344