Otkrivanje prevara i pronevera u finansijskim izveštajima

Autori: Nataša Spahić

Izdanje: Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide

DOI: 10.15308/sinteza-2014-541-545

Link: https://doi.org/10.15308/sinteza-2014-541-545

Apstrakt:
Polazeći od činjenice da finansijski izveštaji za cilj imaju da pruže jasne, razumljive, pouzdane i uporedive informacije o privrednom subjektu na koji se odnose, a da revizija finansijskih izveštaja predstavlja potvrdu njihove tačnosti, uz to respektujući Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja, Međunarodne standarde revizije i Etički kodeks, moglo bi se zaključiti da u ovom segmentu nema mesta prevarama i kriminalnim radnjama. Međutim, praksa je pokazala da i dlalje postoje mogućnosti zloupotreba koje narušavaju interese vlasnika kapitala, a narušavaju interese vlasnika kapitala, a pružaju netačan podatak investitorima, poveriocima i ostalim korisnicima informacija.
Literatura ukazuje da korupcija, pronevere imovine, lažni finansijski izveštaji, pranje novca i kompjuterski kriminal, kao vrste zloupotreba, i dalje postoje u svim zemljama, a naročito onim gde je životni standar nizak, gde su tržišta nerazvijena i gde je državni aparat slab. U cilju otkrivanja, a kasnije i suzbijanja ovih negativnih pojava, veoma je važno znati kako zloupotrebe nastaju.
Forenzičko računovodstvo i forenzička revizija su zauzele značajno mesto u širokom spektru forenzičkih nauka s ciljem podizanja svesti i znanja o širokoj lepezi mogućnosti
otkrivanja prevara i proneverea, kao i pružanja odgovora na pitanja od interesa za društvo u celini.
Ključne reči: forenzičko računovodstvo, forenzička revizija, prevara, pronevera

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {N. Spahić}, 
 title  = {Otkrivanje prevara i pronevera u finansijskim izveštajima},
 journal = {Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide},
 year  = 2014,
 doi   = {10.15308/sinteza-2014-541-545}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Nataša Spahić
T1 Otkrivanje prevara i pronevera u finansijskim izveštajima
AD Međunarodna naučna konferencija Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2014
NO doi: 10.15308/sinteza-2014-541-545
Unapred formatirani prikaz citata
N. Spahić, Otkrivanje prevara i pronevera u finansijskim izveštajima, Međunarodna naučna konferencija Sinteza, 2014, doi:10.15308/sinteza-2014-541-545