Internet kao komunikacioni kanal u uslovima globalizacije

Izdanje: Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide

DOI: 10.15308/sinteza-2014-274-276

Link: https://doi.org/10.15308/sinteza-2014-274-276

Apstrakt:
U ovom radu autori će pokušati da ukažu na značaj interneta, kao globalnog komunikacionog kanala u savremenom poslovnom okruženju, kao i uticaj koji ima na poslovanje modernih organizacija. U uslovima hiperglobalizacije, internet je, kao novi komunikacioni kanal doprineo značajnoj i ubrzanoj promeni strukture organizacija, kao i svih procesa koji se u njima odvijaju. Autori će pokušati da ukažu na pozitivne i negativne aspekte korišćenja interneta kao globalnog komunikacionog kanala.
Ključne reči: internet, globalizacija, moderne organizacije

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {V. Džamić, V. Mizdraković and M. Šekarić}, 
 title  = {Internet kao komunikacioni kanal u uslovima globalizacije},
 journal = {Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide},
 year  = 2014,
 doi   = {10.15308/sinteza-2014-274-276}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Vladimir Džamić
A1 Vule Mizdraković
A1 Mirjana Šekarić
T1 Internet kao komunikacioni kanal u uslovima globalizacije
AD Međunarodna naučna konferencija Sinteza, Beograd, Srbija
YR 2014
NO doi: 10.15308/sinteza-2014-274-276
Unapred formatirani prikaz citata
V. Džamić, V. Mizdraković and M. Šekarić, Internet kao komunikacioni kanal u uslovima globalizacije, Međunarodna naučna konferencija Sinteza, 2014, doi:10.15308/sinteza-2014-274-276