Uticaj društvenih mreža na decu školskog uzrasta sa smernicama za dizajn

Mentor: Mlađan Jovanović

Institucija: Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2021

Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@misc{misc,
  author = {Dijana Heger}, 
  title  = {Uticaj društvenih mreža na decu školskog uzrasta sa smernicama za dizajn},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2021
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Dijana Heger
T1 Uticaj društvenih mreža na decu školskog uzrasta sa smernicama za dizajn
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2021
SF bechelor thesis; report
Unapred formatirani prikaz citata
D. Heger. (2021). Uticaj društvenih mreža na decu školskog uzrasta sa smernicama za dizajn (Bechelor's thesis), Univerzitet Singidunum, Beograd